• Regulamin

Regulamin Zakupów

Sklep internetowy działający pod adresem: www.servitium.com.pl, prowadzony jest przez firmę Servitium Aleksandra Pawlikowska-Żelichowska ul. U Furty 3b lok.1, NIP 5831431946 z siedzibą w Gdańsku przy ul. U Furty 3 B lok. 1.

1. Sklep prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet.

2.Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.servitium.com.pl

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4. Jeśli towar oznaczony jest jako ‚Dostępny na zamówienie’ oznacza to, że nie jest w ciągłej sprzedaży sklepu Servitium, ale prawdopodobnie jest dostępny u naszych dostawców. Cena takiego towaru jest ceną z ostatniej dostawy. Cena ta może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych. W przypadku zmiany ceny u dostawcy lub też długiego terminu dostawy zarówno Klient jak i Sklep mają prawo zrezygnować z dokonania transakcji bez żadnych konsekwencji.

5. Do każdego zamówienie wystawiana jest Faktura lub paragon.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem servitium@wp.pl lub telefonicznie 58 341 85 03.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena towaru umieszczona na stronie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności wszystkich zamówionych towarów. Towar wysyłamy tylko w dni robocze po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Klient ma prawo zrezygnować z części zamówienia jeśli nie odpowiada mu czas realizacji.

9. Formy płatności uwzględnione s zakładce SPOSOBY PŁATNOŚCI

10. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Servitium Aleksandra Pawlikowska-Żelichowska. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

11.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

12. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ: 

Adres pocztowy: ul. Jaśkowa Dolina 9/1, 80-246 Gdańsk

Adres mailowy: servitium@wp.pl

Telefon: 605 262 226