• Regulamin

Regulamin Zakupów

Sklep internetowy działający pod adresem: www.servitium.com.pl, prowadzony jest przez firmę Servitium Aleksandra Pawlikowska-Żelichowska ul. U Furty 3b lok.1, NIP 5831431946 z siedzibą w Gdańsku przy ul. U Furty 3 B lok. 1.

1. Sklep prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet.

2.Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.servitium.com.pl

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4. Jeśli towar oznaczony jest jako ‚Dostępny na zamówienie’ oznacza to, że nie jest w ciągłej sprzedaży sklepu Servitium, ale prawdopodobnie jest dostępny u naszych dostawców. Cena takiego towaru jest ceną z ostatniej dostawy. Cena ta może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych. W przypadku zmiany ceny u dostawcy lub też długiego terminu dostawy zarówno Klient jak i Sklep mają prawo zrezygnować z dokonania transakcji bez żadnych konsekwencji.

5. Do każdego zamówienie wystawiana jest Faktura lub paragon.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem servitium@wp.pl lub telefonicznie 58 341 85 03.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena towaru umieszczona na stronie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności wszystkich zamówionych towarów. Towar wysyłamy tylko w dni robocze po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Klient ma prawo zrezygnować z części zamówienia jeśli nie odpowiada mu czas realizacji.

9. Formy płatności uwzględnione są zakładce SPOSOBY PŁATNOŚCI.

10.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

11.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

12. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

13. Po dokonaniu zakupu Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dostarczenia produktu.

14. Informacje o sposobach prztwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

15. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Servitium Aleksandra Pawlikowska-Żelichowska. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

16.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

17. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ: 

Adres pocztowy: ul. Jaśkowa Dolina 9/1, 80-246 Gdańsk

Adres mailowy: servitium@wp.pl

Telefon: 605 262 226